Wszystkie wpisy, których autorem jest Administrator

Deklaracja

Wypełnij deklarację online

  Zaznacz miejsce treningu  Zgłoszenie na zajęcia próbne

   Zgłoszenie na zajęcia próbne.

   Zapisuję dziecko na zajęcia próbne. Co dalej?

   JUDO

    

   ——————————

   SYLWETKI POLSKICH JUDOKÓW

    

   JUDO – jest dyscypliną olimpijską od 1964 roku. Założycielem Judo był Jigoro Kano, który zebrał i ulepszył chwyty Jiu-jitsu nadając im nową formę. Wprowadził do Jiu-jitsu nowe, przez siebie stworzone elementy, usunął natomiast te, który mogłyby zagrozić zdrowiu i życiu.

    Nazwę JUDO można tłumaczyć jako „drogę do zwinności” lub „drogę ustępowania”. Tę tytułową zasadę judo – zasadę JU (ustępowanie) wyjaśnia Kano na przykładzie. Przypuśćmy że siłę człowieka oceniamy w jednostkach od 1 do 10. Np. siła mojego przeciwnika równa się 10 jednostek, a moja siła – 7 jednostek. Z tego wynika, że nawet gdybym użył całej swojej siły przeciwko sile przeciwnika to mierząc siłę przeciwko sile musiałbym przegrać. Jednak, gdy zamiast przeciwdziałać mu swoją siłą, ustąpię mu na tyle by nie stracić równowagi, wówczas przeciwnik nie przygotowany na taki manewr, pochyli się w przód i straci równowagę.
   JUDO – przyczynia się do harmonijnego rozwoju, przekonuje, że nie siła i ciężar ciała, a szybkość i zręczność są czynnikami decydującymi o działaniu. Jest dla młodzieży właściwym systemem wychowania fizycznego, sportem, który najlepiej przygotowuje do życia. Pozwala młodzieży nie tylko odkryć i rozwijać własne możliwości, ale także osiągnąć skuteczność w działaniu.
   JUDO – rozwija szybkość, zwinność, wytrzymałość i siłę, a także spostrzegawczość, opanowanie, odwagę, odporność, koncentrację i wytrwałość. Wpływ wychowawczy JUDO jest niezaprzeczalny. W judo istnieją tak zwane stopnie zaawansowania technicznego „kyu” i „dan”. Są odpowiednikiem klas sportowych w innych dyscyplinach sportu. Przejście do każdego następnego stopnia wymaga odpowiedniej ilości wygranych walk i opanowania pewnej liczby elementów technicznych: technicznego „kyu” i „dan”

   https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/sztuki-walki-dla-dzieci

   Regulamin Sportowy 2020

   PRZEPISY WALKI JUDO  2020

   PZJ Opłaty – stopnie KYU i DAN 2018

   PZJ Regulamin zmiany barw klubowych

   PZJ Regulamin uzyskiwania stopni judo

   Wniosek o wydanie licencji_trener

   ———————————————————————————

   International Judo League

   Regulamin International Judo League

   Zmiany w treningach

   W związku z wyjazdem trenerki Zuzi i trenera Rafała na Camp do Poznania, nastąpią zmiany w harmonogramie treningowym w dniach 13-14 kwietnia 2022:
    
   **ŚRODA:**
    
   – grupa świetlicowa (16:00-17:00) – trening odwołany (zamiast treningu we środę można dołączyć do grupy naborowej we czwartek na Porzeczkowej o godz. 17:00)
    
   – grupa naborowa roczników 2015-2016 (17:00-18:00) – trening odwołany
    
   – grupa B – trening zgodnie z grafikiem, łączony z grupą D (prowadzi trener Nikita)
    
   – grupa A – trening odwołany
    
   **CZWARTEK:**
    
   **PORZECZKOWA:**
    
   – grupa naborowa roczników 2013-2014 (17:00-18:00) – trening prowadzi trener Hubert
    
   – grupa C (18:00-19:00) – zgodnie z grafikiem, prowadzi trener Hubert
    
   – grupa A – trening zgodnie z grafikiem, prowadzi trener Hubert
    
   **JAWOROWA:**
    
   – GRUPA SP 37 (15:00-16:00) zajęcia odwołane (można dołączyć do grupy E na Porzeczkowej we czwartek o godz. 18:00 – prowadzi trener Nikita)
    
   **SOKÓLSKA:**
    
   – GRUPA G (17:00-18:00) – zastępstwo prowadzi trener Michał, trener Michał potwierdzi we czwartek na grupie dla rodziców, czy zajęcia się odbędą
    
   – GRUPA H (18:00-19:00) – zastępstwo prowadzi trener Michał, trener Michał potwierdzi we czwartek na grupie dla rodziców, czy zajęcia się odbędą
    
   – GRUPA I – trening odwołany (zamiast tego treningu, można dołączyć do grupy B we środę)
    
   **PIĄTEK** – trening grupy B/I zgodnie z grafikiem, prowadzi trener Hubert

   Judo w Polskich szkołach

   „Judo in Schools” program Międzynarodowej Federacji Judo wystartuje w Polsce od października 2018
   – Program „Judo in Schools” to program, którego celem jest rozwój naszej dyscypliny poprzez wprowadzenie judo do szkół podstawowych – mówi Jacek Zawadka Prezes PZ Judo – W styczniu podczas mojego spotkania z Prezydentem IJF Mariusem Vizerem ustaliliśmy najważniejsze parametry programu w Polsce . Przyjęliśmy, że w tym roku do programu „Judo in Schools” zostanie zaproszonych 16 szkół podstawowych po jednej z każdego województwa. Każda z tych szkół otrzyma z puli IJF, za pośrednictwem PZ Judo, maty na wyposażenie sali do zajęć judo, 50 judog dla dzieci. Sprzęt i judogi zostaną przekazane szkołom przez PZ Judo na zasadzie użyczenia.
   Ponadto uzyskamy od IJF środki finansowe na wynagrodzenie trenera, który będzie prowadził zajęcia – równowartość do 1000 USD brutto miesięcznie w okresie 10 miesięcy. Zajęcia dla uczestników będą nieodpłatne. To bardzo ważny aspekt programu.
   8 czerwca pan Prezydent Marius Vizer podpisał porozumienie w tej sprawie. Bardzo ważnymi sygnatariuszami tego porozumienia są Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Komitet Olimpijski, którzy deklarują wsparcie działania programu w kolejnych latach.
   – Jak zostaną wyłonione szkoły, które wezmą udział w programie?
   – Chcemy zaangażować w ten program Okręgowe Związki Judo (wysłaliśmy szczegółowe informacje do okręgów drogą mailową) oraz czołowe kluby, które prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży. To oni powinni w najbliższym czasie zaproponować szkoły do programu.
   Ważne jest, żeby to były duże, prężne szkoły, w których dotychczas nie były prowadzone popołudniowe zajęcia judo.
   Ważne jest również, żeby Okręgowe Związki i kluby zainteresowały programem „Judo in Schools” lokalny samorząd. IJF za pośrednictwem PZ Judo zapewnia finansowanie wynagrodzenia trenera prowadzącego zajęcia w szkole w pierwszym roku programu czyli 2018- 2019 roku. W kolejnym cyklu będziemy się starali pozyskać środki na wynagrodzenie trenera z Ministerstwa Sportu i Turystyki ale Okręgowe Związki i Kluby powinny również szukać wsparcia na kontynuację programu w szkole w lokalnym samorządzie.
   Wybrane przez Okręgowe Związki kluby powinny poprowadzić stały monitoring zajęć w „swojej” szkole, żeby wychwytywać najzdolniejsze dzieci do dalszego szkolenia.

   RODO

   Szanowna/y Pani/Panie,

   Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

   W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych
   przez Klub Sportowy Gwardia Białystok, ul. Zagórna 35/27, 15-820 Białystok:

   1. KS Gwardia Białystok, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa o stowarzyszeniach i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest KS Gwardia Białystok.
   3. Klub co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym.
   4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
   5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres bycia członkiem Klubu, a po tym okresie zostaną usunięte.
   6. Klub nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
   7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Klubu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    

   Wyniki 2017

   Udany początek sezonu naszej zawodniczki Dominiki Abramowicz, która wywalczyła srebrny medal w turnieju młodzików w Mysiadle w kat. -44kg. 🖒

   Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 🏆

   Zdjęcie użytkownika KS Gwardia Judo Białystok.

   Judo w Białymstoku – ćwicz razem z nami!

   Skip to content