Judo w Polskich szkołach

„Judo in Schools” program Międzynarodowej Federacji Judo wystartuje w Polsce od października 2018
– Program „Judo in Schools” to program, którego celem jest rozwój naszej dyscypliny poprzez wprowadzenie judo do szkół podstawowych – mówi Jacek Zawadka Prezes PZ Judo – W styczniu podczas mojego spotkania z Prezydentem IJF Mariusem Vizerem ustaliliśmy najważniejsze parametry programu w Polsce . Przyjęliśmy, że w tym roku do programu „Judo in Schools” zostanie zaproszonych 16 szkół podstawowych po jednej z każdego województwa. Każda z tych szkół otrzyma z puli IJF, za pośrednictwem PZ Judo, maty na wyposażenie sali do zajęć judo, 50 judog dla dzieci. Sprzęt i judogi zostaną przekazane szkołom przez PZ Judo na zasadzie użyczenia.
Ponadto uzyskamy od IJF środki finansowe na wynagrodzenie trenera, który będzie prowadził zajęcia – równowartość do 1000 USD brutto miesięcznie w okresie 10 miesięcy. Zajęcia dla uczestników będą nieodpłatne. To bardzo ważny aspekt programu.
8 czerwca pan Prezydent Marius Vizer podpisał porozumienie w tej sprawie. Bardzo ważnymi sygnatariuszami tego porozumienia są Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Komitet Olimpijski, którzy deklarują wsparcie działania programu w kolejnych latach.
– Jak zostaną wyłonione szkoły, które wezmą udział w programie?
– Chcemy zaangażować w ten program Okręgowe Związki Judo (wysłaliśmy szczegółowe informacje do okręgów drogą mailową) oraz czołowe kluby, które prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży. To oni powinni w najbliższym czasie zaproponować szkoły do programu.
Ważne jest, żeby to były duże, prężne szkoły, w których dotychczas nie były prowadzone popołudniowe zajęcia judo.
Ważne jest również, żeby Okręgowe Związki i kluby zainteresowały programem „Judo in Schools” lokalny samorząd. IJF za pośrednictwem PZ Judo zapewnia finansowanie wynagrodzenia trenera prowadzącego zajęcia w szkole w pierwszym roku programu czyli 2018- 2019 roku. W kolejnym cyklu będziemy się starali pozyskać środki na wynagrodzenie trenera z Ministerstwa Sportu i Turystyki ale Okręgowe Związki i Kluby powinny również szukać wsparcia na kontynuację programu w szkole w lokalnym samorządzie.
Wybrane przez Okręgowe Związki kluby powinny poprowadzić stały monitoring zajęć w „swojej” szkole, żeby wychwytywać najzdolniejsze dzieci do dalszego szkolenia.