JUDO

 

——————————

SYLWETKI POLSKICH JUDOKÓW

 

JUDO – jest dyscypliną olimpijską od 1964 roku. Założycielem Judo był Jigoro Kano, który zebrał i ulepszył chwyty Jiu-jitsu nadając im nową formę. Wprowadził do Jiu-jitsu nowe, przez siebie stworzone elementy, usunął natomiast te, który mogłyby zagrozić zdrowiu i życiu.

 Nazwę JUDO można tłumaczyć jako „drogę do zwinności” lub „drogę ustępowania”. Tę tytułową zasadę judo – zasadę JU (ustępowanie) wyjaśnia Kano na przykładzie. Przypuśćmy że siłę człowieka oceniamy w jednostkach od 1 do 10. Np. siła mojego przeciwnika równa się 10 jednostek, a moja siła – 7 jednostek. Z tego wynika, że nawet gdybym użył całej swojej siły przeciwko sile przeciwnika to mierząc siłę przeciwko sile musiałbym przegrać. Jednak, gdy zamiast przeciwdziałać mu swoją siłą, ustąpię mu na tyle by nie stracić równowagi, wówczas przeciwnik nie przygotowany na taki manewr, pochyli się w przód i straci równowagę.
JUDO – przyczynia się do harmonijnego rozwoju, przekonuje, że nie siła i ciężar ciała, a szybkość i zręczność są czynnikami decydującymi o działaniu. Jest dla młodzieży właściwym systemem wychowania fizycznego, sportem, który najlepiej przygotowuje do życia. Pozwala młodzieży nie tylko odkryć i rozwijać własne możliwości, ale także osiągnąć skuteczność w działaniu.
JUDO – rozwija szybkość, zwinność, wytrzymałość i siłę, a także spostrzegawczość, opanowanie, odwagę, odporność, koncentrację i wytrwałość. Wpływ wychowawczy JUDO jest niezaprzeczalny. W judo istnieją tak zwane stopnie zaawansowania technicznego „kyu” i „dan”. Są odpowiednikiem klas sportowych w innych dyscyplinach sportu. Przejście do każdego następnego stopnia wymaga odpowiedniej ilości wygranych walk i opanowania pewnej liczby elementów technicznych: technicznego „kyu” i „dan”

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/sztuki-walki-dla-dzieci

Regulamin Sportowy 2020

PRZEPISY WALKI JUDO  2020

PZJ Opłaty – stopnie KYU i DAN 2018

PZJ Regulamin zmiany barw klubowych

PZJ Regulamin uzyskiwania stopni judo

Wniosek o wydanie licencji_trener

———————————————————————————

International Judo League

Regulamin International Judo League