Zgłoszenie na zajęcia próbne

  Zgłoszenie na zajęcia próbne.

  Zapisuję dziecko na zajęcia próbne. Co dalej?

  Zajęcia próbne nie są zobowiązujące, nie pobieramy za nie opłaty. Jeśli po pierwszym treningu decydują się Państwo zapisać do grupy, wtedy kolejnymi krokami są:

  1. Wypełnienie deklaracji członkowskiej.
  2. Opłacenie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 100zł na konto Klubu.
  3. Opłacenie składki członkowskiej do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Dołączenie do grupy na Facebooku – KS Gwardia Judo – rodzice, w której zamieszczane są wszystkie aktualne informacje.
  5. Zakup stroju – judogi (w przeciągu max. 2-3 miesięcy od rozpoczęcia treningów)