WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Walne Zebranie Sprawozdawcze !!!

Zarząd Klubu informuje, że w dniu 11 stycznia 2016 roku
o godz. 18.30 odbędzie się zebranie sprawozdawcze
z działalności za rok 2015.
Drugim punktem zebrania będą sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich członków Klubu do udziału w zebraniu