Program KLUB 2022

Realizowany program został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 10 000zł. Wartość całkowita zadania wynosi 12 000zł.

W ramach tego programu prowadzone są treningi dla 36
uczestników w trzech grupach.
Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej Nr 42 w Białymstoku oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Białymstoku.
Łącznie odbędzie się 260 godzin zajęć.

Skip to content